Används vid chock när individen apatiskt stirrar framför sig. Till skillnad från Aconitums aktiva rädsla så visar individen som behöver Opium ett passivt beteende. Ett annat symtom som ibland förekommer när Opium behövs är att individen inte känner smärta vid allvarliga olyckor/skador på grund av chocken.
Även vid:

* Koma

* Svår förlossning, långvarig och komplicerad där smärtstillande använts

* PSD, Plötslig Spädbarnsdöd (OBS! I Sverige är det idag förbjudet att behandla barn under 8 år med alternativmedicin)

Tyvärr är Opium, även i homeopats form, inte laglig i Sverige då det är klassat som en drog. Jag tar ändå upp det här eftersom det kanske finns läsare som bor utomlands och dessutom vill jag upplysa om vad homeopati kan hjälpa till med.