Det homeopatiska medlet Cantharis är gjort av skalbaggen Spansk fluga, och används i första hand vid smärtsamma urinvägsinfektioner. Men det är också effektivt vid brännskador.

* Akut cystit (urinvägsinfektion)

* Njurstensanfall

* Brännskador, ge medlet oralt (i munnen) och badda även området med medlet utspätt i lite vatten

* Om man bränt sig i solen

När en individ behöver Cantharis är det alltid starka smärtindikationer, tex att djuret piper/kvider av smärta när det kissar.